Вентилационна система за производствени халета: естествена или механична?

◄ Обратно към статиите

Доброто качество на въздуха и приятната температура в производствените сгради зависят от правилната вентилация. Опциите, които имаме  са: естествена, механична или хибридна вентилационна система (комбинация между първите два варианта). Нека разгледаме коя от тези опции да използваме и в кои ситуации.

Когато работите във голяма еднообемна сграда или управлята такава, каквито са например производствените халета, качеството на въздуха е наистина важно. Вентилационната система трябва да бъде достатъчно интелигентна, за да позволява навлизането на пресен въздух в помещението и същевременно да освобождава от излишната топлина и замърсяванията във въздуха.  

Естествена вентилация: много подходяща за халета с голямо топлоотдаване от производствените машини

Ако топлинният товар в производственото хале е над 800 W/m3 и няма замърсители, които трябва да бъдат пречистени от въздуха, естествената вентилация в този случай е подходяща. Например, такъв тип вентилация се прилага при произвовствени халета в стоманодобивната и стъкларската промишленост, както и за технически помещения, където е много топло.

Производствените халета с високо топлинно излъчване развиват устойчиво разпределение на натоварванията, поради разликата между външните и вътрешните температури в халето. Това води до непрекъснато подаване на пресен въздух и освобождаване на излишната топлина, назависимо от метеорологичното време, като вътрешните условия гарантират движението на естествената вентилация.

Чрез естествената вентилация спестявате енергия и освен това нямате разходи по закупуването или поддържането на махенична вентилация. За съжаление, в много от случаите естествената вентилация не е подходящ

Механична вентилационна система: изисква се в случаи, когато е необходимо да не се губи топлината от помещението и когато имаме наличие на замърсяване на въздуха.

Много производствени халета се нуждаят от механична вентилационна система поради следните причини:

  • малък топлинен товар от производството ( под 800 W/m3
  • специфични изисквания спрямо вътрешната температура
  • специфични изисквания спрямо концентрацията на замърсители

В халета, в които се излъчва малко топлина, разликата между външната и вътрешната температура не е достатъчно висока, за да се осъществи естествена вентилация. Разбира се ако навън е много студено, разликата с вътрешната температура може да бъде достатъчно голяма, за да се осъществи естествена вентилация, но с това се губи и топлината в помещението, където тя не е в излишък.

Ако трябва да бъдат премахнати замърсители, естествената вентилация бързо достига своя лимит. Само механичната вентилационна система осигурява непрекъснат въздухообмен и ниско ниво на запрашеност.

 

Хибридните системи съчетават предимствата на естествената и на механичната вентилация

Друга възможност за вентилация са хибридни системи, с които може да се възползвате от предимствата на естествената и на механичната вентилация. Чрез извършване на анализ на общите оперативни разходи, можете да прецените дали ще спестите достъчно енергия и  дали ще се възвърне бързо инвестицията в съоръженията.  

_________________________________________

Икономични климатични системи

Нашите ефективни децентрализирани климатични системи осигуряват оптимално качество на въздуха и идеални температури в големи еднообемни сгради, каквито са и производствените сгради.

Разгледай децентрализираните климатичните системи на Hoval >>  

автор
Tobias Brugger