Как да осигурим ефективност в сградите, без да намаляваме комфорта в тях ?

◄ Обратно към статиите

Ефективното използване на енергията означава да се покрият нуждите на сградата чрез използване възобновяеми енергийни източници или екологично чисти горива, което да пести ресурси и пари, но това да не е за сметка на комфорта. 

За постигането й са необходими познания, вътрешна нагласа и убеденост на хората участващи в този процес. Трябва да се познават съвременните технологии за ефективно използване на наличните ресурси, които подпомагат спестяването на енергия в световен мащаб и за опазването на околната среда.

Ефективност в индустрията

production-hall-2.png

Ефективността тук също е обвързана с комфорта, тъй като добрите работни условия водят до по-голяма производителност на служителите. Големите заводи имат и нужда и от големи мощности за климатизация, съответно и големи експлоатационни разходи и до повече отделяни вредности, за това е важно да се залагат ефективни и екологични системи. Предлаганите от Hoval системните решения са комбинация от децентрализирани климатични апарати RoofVent и TopVent  с кондензни газови котли UltraGas и слънчеви колектори UltraSol, като гарантират чисто и ефективно отопление, вентилация и климатизация с ниски експлоатационни разходи.

concept3.png

Благодарение покривните апарати се избягва образуването на топлинни джобове в подпокривното пространство, което пести енергия и имаме минимална стратификация от 1С на всеки 10 м височина. Апаратите RoofVent са с рекуперация от висок клас до до 86%, с един или два рекуператора.

Изразходваната ел. енергия е минимална, благодарение на ЕС вентилаторите, отговарящи на директивата за екодизайн. Газовият котел осигурява топлоносител към апаратите и работи в кондензен режим с минимална консумация на газ и ток и щади околната среда. За нуждите от топла вода се използва възобновяем енергиен източник – слънцето, чрез колекторите UltraSol се осигуряват до 80% от нуждите за БГВ.

Ефективност в хотели и болнични заведения

sistemno-reshenie-za-bolnici.png

Обединяваме тези два типа сгради, тъй като те имат голяма консумация на битова гореща вода. Тук комфортът се изразява в това, винаги да има достатъчно като количество и с постоянна температура вода. Разходите за БГВ обикновено са голямо перо. Едно добро и ефективно решение е запопляне на водата чрез използване на безплатната слънчева енергия. Тези сгради почти винаги имат плосък покрив с достатъчно място за разполагане на голям брой слънчеви колектори. Възвръщаемостта на инвестицията е бърза, тъй като консумацията е голяма, а разходите за затопляне на водата чрез слънчеви колектори Hoval UltraSol е минимална.

Ако няма място за колектори на покрива и в котелното за големи тонове бойлери, то удачно е използването на една компактна система - ModulPlus, в която няма развитие на бактерия Легионела. Чрез нея се гарантират до 17500 l/h гореща вода, а стъпката която заема в котелното е само 0,8х1,9 м.

Ефективност в жилищни сгради

sistemno-reshenie-za-doma.png

Комфорт, ефективност, цена и икономии тук вървят ръка за ръка. В дома прекарваме голяма част от времето си. Тук не търсим бърза възвръщаемост, а ниски експлоатационни разходи и надеждни ефективни съоръжения, за това е важно от самото начало те да бъдат внимателно подбрани. В жилищните сгради имаме възможност да използваме ВЕИ, чрез термопомпи вода/вода Termalia, термопомпи въздух/вода Belaria, слънчеви колектори UltraSol, както и чистото гориво - природната газ с кондензните газови котли UltraGas и TopGas. 

Рекуперативна вентилационна система в домовете подпомага ефективността и комфорта едновременно. Чрез нея има постоянно подаване на пресен въздух, без разход на допълнителна енергия (само 60W). Hoval HomeVent е с ротационен топлообменник и осигурява комфорт в хигиенни граници, чрез рекуперация на топлина, студ и влага.

komfortna-ventilaciq-za-doma.jpg

Комфортната вентилация HomeVent лесно ще намери място във всеки дом.

Целта е една

Постигане на  високо-технологични, надеждни ефективни системи, базирани на съвременни технологии и отговарящи на европейските критерии и използват максимално наличния ресурс и защитават околната среда.


Свържете се сега с експерт на Hoval и вземете най-ефективното решение за В
ас или Вашите клиенти, 0884950886

office.bg@hoval.com 

автор
Stanimira Dimitrova