Условия за ползване

1.         Обща информация

Уебсайтовете на Групата „Ховал“ (наричани по-нататък „Уебсайтове на Ховал“) включват корпоративния уебсайт на Ховал, уебсайтовете на дъщерни дружества на Ховал, уебсайтовете на дистрибуторите на Ховал, както и други уебсайтове с търговската марка „Ховал“. Уебсайтовете на Ховал се управляват от Hoval Aktiengesellschaft [„Ховал Актиенгезелшафт“], адрес: Лихтенщайн, FL-9490 Vaduz [Вадуц], Austrasse 70 (наричано по-нататък „Ховал“), в сътрудничество с уебсайтовете на дъщерни дружества на Ховал и уебсайтовете на дистрибуторите на Ховал.

На имейл info.bg@hoval.com може да се изпращат въпроси, свързани с условията за ползване. Общи въпроси за продукти и услуги на Групата „Ховал“ може да бъдат изпращани направо на определени адреси за контакт, които може да бъдат открити в съответните уебсайтове на дъщерните дружества на Ховал.

Ховал може да променя тези условия за ползване по всяко време, като всеки път ще влизат в сила на датата на приемане на промяната, освен ако не бъде решено друго.

Като влизате в сайтовете на Ховал, по-специално, като използвате информацията и услугите и като ги анализирате, Вие се съгласявате с политиките, посочени по-нататък. 

2.            Съдържание, уместност и отговорност

2.1.     Корпоративен уебсайт на Ховал/уебсайтове на дружества на Ховал в отделни държави

Въпреки всички разумно очаквани предпазни мерки, технически неточности, пропуски и печатни грешки не са изключени в съдържанието на уебсайтовете на Ховал. Информацията на съответните уебсайтове на дъщерните на Ховал дружества са класифицирани по държави. Въпреки полагането на възможно най-голямата грижа, Ховал не може да изключи факта, че някоя информация, несъответстваща или частично съответстваща на местното законодателство на съответното дъщерно дружество, може понякога да бъде премахната. Ховал не поема отговорност за точността, пълнотата, надеждността, актуалността или законността на публикуваната на уебсайтовете на Ховал информация, особено за ценови листи, чертежи, работни указания, каталози, декларации на производителя, чертежи на хидравлични системи и електрически инсталации и подобни.

2.2.     Уебсайтове на дистрибутори на Ховал

Ховал предоставя на дистрибуторите на Групата „Ховал“ една интернет платформа, където те може да представят своите продукти и услуги на Групата „Ховал“. Дистрибуторите са трети страни, независими от Групата „Ховал“. Ховал предоставя информация за продукти и услуги на Групата „Ховал“. Дистрибуторите може независимо да показват своя информация на този уебсайт. Това се отнася най-вече за данни за дружествата, адреси за контакт, информация за услугите и консултиране, както и за общите условия за доставка. Съгласно вътрешните процедури Ховал редовно ще потвърждава съдържанието на информацията, публикувана от дистрибуторите. Ховал обаче няма да изключва възможността отделна информация, която не съответства или частично съответства на правната рамка, да бъде публикувана. Ховал не отговоря за точността, целостта, надеждността, актуалността или законността на информацията, публикувана от дистрибуторите. 

2.3.        Връзки към уебсайтове на трети страни

Някои хипервръзки на уебсайтовете на Ховал препращат към уебсайтовете на трети страни. В такъв случай, те повече не са в обхвата на влияние на Ховал. Поради тази причина Ховал не носи отговорност нито за точността, пълнотата, допустимостта, актуалността или законността на съдържанието или на препратките към други уебсайтове, включени в тях, нито за оферти, продукти или услуги, посочени в тях.

3.            Необвързващо предложение

По принцип, нито един елемент от уебсайтовете на Ховал не представлява или няма да бъде тълкуван като обвързваща оферта за потребител на уебсайта. В случай че Ховал възнамерява да покани потребител, за да му предложи оферта, или при изключителни случаи да отправи обвързваща оферта посредством уебсайта, Ховал ще обяви това свое намерение ясно и недвусмислено. В случай на съмнение в тази връзка, потребителят трябва да приеме, че Ховал не възнамерява да отправи обвързваща оферта.

4.            Авторско право

Всички права остават запазени. Цялото съдържание на уебсайтовете на Ховал е предмет на правото на собственост на Ховал. Всеки вид копиране, разпространение, оценка или промяна, или извадки от нея, е забранено без предварителното писмено позволение от страна на Ховал. Цялата информация за сваляне от сайтовете на Ховал може да бъде използвана само за информационни цели и за планиране или придобиване на продукти или системни решения от Ховал.

5.            Онлайн портали на Ховал

Функционирането на онлайн порталите на Ховал (наричани по-нататък „Онлайн портал на Ховал“) се извършва единствено по преценка на Ховал.  Потребителят не може да получава права поради достъпа до онлайн портала на Ховал. Ховал може да прекъсне или преустанови своя онлайн портал по всяко време без допълнителна обосновка. Обозначението на потребителя, дадено от Ховал, съответната парола и информацията за онлайн портала на Ховал трябва да се третират като лични и поверителни. Разкриването на паролата и/или на информацията на трети страни е забранено без одобрението на Ховал. Необходимата информация за идентификация, предоставена от потребителя, трябва да бъде вярна и изчерпателна. Последиците от всяко нарушение на тази забрана ще бъдат незабавно прекратяване на достъпа до онлайн портала на Ховал и възможни искове от Ховал за компенсация. Те използват въпросните условия, а изключването на гаранцията и отговорността съответно се прилага за използването на информацията, предоставена в онлайн портала на Ховал.

6.            Изключване на отговорността

Посещаването на уебсайтовете на Ховал, използването на информацията, съдържаща се в тях, и употребата на информацията и предложенията, показани в тях, се осъществява на Ваш собствен риск и на отговорност на потребителя.

Ховал изключва без ограничение цялата отговорност за преки и косвени щети, случайна вреда, вреди поради дефекти или косвени вреди поради дефекти от всякакъв характер, загуби или разходи, които потребителят или трети страни може да понесат във връзка с достъпа или използването на уебсайтовете на Ховал или на части от тях и използването на информацията, предоставена в тях или произтичаща от хипервръзки към уебсайтове на трети страни. Изключването на отговорността се прилага със същия обхват и в случай че използването на информацията, съдържаща се в тези уебсайтове, е станало невъзможно или е ограничено поради причини от всякакъв характер за потребителя.  

По-специално, отговорността се изключва за пропуснати печалби, всякакъв тип лошо функциониране на интернет (например, прекъсвания, неправилна работа, вируси, опасни компоненти, терористични действия и др.), злоупотреба от трети страни (преглеждане на данни, копия и др.) и загуба на програми или на други данни във Вашите информационни системи. Това важи и ако се обръща внимание на възможността за такова увреждане на уебсайтовете на Ховал.

Всички права запазени © 2015. Hoval Aktiengesellschaft.

Последна актуализация на 21.04.2015 г.

 
Затвори

Повече информация


Cookies

Бисквитката е една малка част от текста изпратен на Вашия браузър от уеб сайта, който посещавате. Той помага на сайта да помни информация за посещението Ви, като предпочитан от Вас език и други настройки. Това може да направи следващото Ви посещение по-лесно и сайтът да е по-полезен за Вас.


Terms of use

Privacy policy

Бисквитките ни помагат да доставим нашите услуги. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитките.