Спортна зала в гр. Велико Търново

В новооткритата спортна зала към СОУ Е.Станев във Велико Търново бе заложено системно решение от Hoval – ефективна, качествена климатизация на целия обем само с един покривен апарат RoofVent®, допълнена от изключително ефективния кондензен газов котел UltraGas и всичко това с оптимални инвестиционни разходи и последващи ниски експлоатационни разходи.

Комфортът на спортуващите е гарантиран, тъй като покривният апарат RoofVent® LKW осигурява необходимото количество пресен въздух, затоплен, охладен и правилно разпределен в целия обем на залата. Икономията на енергия е гарантирана от вградения рекуператор с ефективност до 75%, а правилното разпределение на въздуха е подсигурено от патентования AirIjnector®, който успешно сваля топлия въздух от подпокривното пространство до зоната със спортуващи и публика, без да предизвиква усет за течение. Благодарение на него температурната разлика по височина е само 1оС на всеки 10м. Избегнато е образуването на топлинни джобове в подпокривното пространство, което е главната причина за големи експлоатационни разходи и недобре отоплена зона на спортуващите при конвенционалните вентилационни системи.

За подаване на топлоносител към покривния апарат и подсигуряване на нуждите за БГВ е инсталиран кондензен газов котел UltraGas с мощност 150 kW и изключително висока ефективност. Чрез патентованият топлообменник AluFer , високоефективната кондензна технология и големия воден обем на котела се постигат минимални разходи на газ и енергия.

Комфортът в залата е гарантиран и Hoval пожелава успех на малки и големи спортисти.

Интересувате ли се от другите ни референции? Прочетете още 
Попитайте консултант на Hoval за най-доброто решение за Вашата инвестиция