TopVent® gas
Инжектор за въздух Автоматично

регулируемият инжектор за въздух намалява температурното напластяване на 0,15 K за метър височина на халето. По този начин се намалява загубата на топлина през тавана.

Mодулираща газова горелка

Системата генрира топлина там, където се използва и я вкарва директно в халето. Няма нужда нито от котелно помещение, нито от разпределителна мрежа за топла вода.

TopVent® gas

TopVent® gas са апарати с вградена газова горелка, работещи на рециркулация или с подаване на пресен въздух, които се използват за отопление. Оборудвани с модулна газова горелка.

Функции:

  • Отопление (с газов топлообменник)
  • Доставяне на пресен въздух (връзка с въздуховоди)
  • Смесен режим на въздуха
  • Рециркулация
  • Доставяне на въздух с Air‑Injector
  • Филтрация на въздуха
Ниски емисии на въглерод благодарение на енергийно-ефективната експлоатация
Оборудван с модулирана газова горелка
Произвежда топлинна енергия, когато е необходимо
Кратко време за монтаж