Интелигентно отопление за офис сгради, което дава резултати и намалява разходите с до 30%

◄ Обратно към статиите
Защо не трябва да се избира най-нискобюджетната оферта и как тя води до по-високи разходи за инвеститорите след това? Истински случай от практиката.

Целта на инвеститорите и предприемачите в началото на всеки проект е съвсем очевидна: да се изгради или реконструира дадената сграда с модерни технологии, но и разходите за изпълнението често играят огромна роля в избора на системи. Залагайки на ниски инвестиционни разходи не може да гарантира бъдещите икономии. Един такъв проект е реконструкцията на историческа сграда в центъра на Прага.

Говорим за сграда с много зеленина, стъклени стени, мрамор и елегантност. Внимателно проектираните осветителни тела от ново поколение, индивидуалните тела за отопление и охлаждане, контролът върху влажността в помещенията, автоматичнота затъмняване на стъклата и много други решения подчертават изключителността на сградата. Тя е екологосъобразна. Съвременният подход към екологията е доказан със сертификата LED Gold. За съжаление дори и с избора на международно призната марка за качество, не се гарантира използването на екологичен или ефективен източник за отопление.

Случай от практиката – Реконструкция на офис в Прага

Реконструкцията на сградата включва реновацията на офис площи на осем надземни етажа с обща площ от 6830 m2, както и добавяне на нова част от сградата, където вътрешният двор да бъде използван. Друг елемент на реконструкция и една от целите на проекта е да се създаде ефективен източник на топлина, който може да използва енергията по най-добрия начин и да я предоставя на сградата до степента, от която се нуждае. Тези изисквания са изпълнени, благодарение на няколко кондензни газови котела UltraGas® 800D. Хидравличната им схема е следната:  

diagrama-na-instalaciqta-na-kondenzen-gazov-kotel-hoval

Хидравлична схема с кондензни котли UltraGas

Поради намаляването на бюджета от страна на инвеститора, в етапа на изпълнение на проекта, кондензните газови котли от Hoval бяха заместени с друг топлинен източник, които според техническата документация показваше сходни технически параметри и свойства. Заявената промяна доведе до повече модификации, включително и подмяна на хидравличната инсталация и преди всичко засегна функционалността на цялата отоплителна система на сградата. 

Системно решение с кондензни газови котли

Ако погледнем от по-близо приложената схема на системата, ще открием съществени разлики.

Няма основна помпа

Схема на котлите UltraGas® не включва първична циркулационна помпа и хидравличен изравнител и изравнител на диференциалното налягане, защото тези котли имат голям вътрешен воден обем, поради което отпадат изискванията за минимално количество дебит през системата.

Разделно високо- и нискотемпературно връщане  

От двете страни на котлите можем да видим два отделни входа за връщане на топлоносител. По-високо се включва връщането от радиатори и БГВ например, които работят при температури 80/60 °C. Нискотемпературното отопление което работи при температури 35/25 °, като например водно подово отопление, се връща в по-ниската част на котела.

Ние знаем, че точката на оросяване на димните газове е около 57°C. Ако върнем всички отоплителни кръгове заедно в един вход, ще получим температура над тази точка, в резултат на което няма да има кондензация на димните газове и няма да може да се оползотвори тяхната топлина. Именно поради този факт, е много важно да има разделно високо- и нискотемпературно връщане на топлоносителя. Благодарение на това, че в ниската част на топлообменника се усилва кондензния процес и се оползотворява допълнителната енергия останава в димните газове.   

ΔТ- ограничения

Друго предимство на UltraGas®  е, че не е ограничен от ΔT (температурна разлика между подаване и връщане). Определящите фактори за системата максималната температура на подаване на топлоносител и връщата температура (поради кондензацията).

Котел с алуминиев топлообменик работи само с ΔT до 25K, но UltraGas® няма това ограничение. В сравнение със друга система, с котел с алуминиев топлообменик, системата с UltraGas® не се нуждае от допълнителни елементи (хидравличен изравнител, помпи)    

Сравнение с използваната схема на изпълнена инсталаци, когато е избиран заместител на котел UltraGas, не са взети предвид проектираните данни, само цената на съоръжението.

По-ниско бюджетното изпъление се състои от два газови котела, чиято структура и хидравлично съпротивление изискват първична циркулационна помпа, която да осигури изискването за минимален поток – инсталират се големи помпи, които трябва да работят непрекъснато.

С цел да се осигурят подходящи условия за работа на отделните помпи, е необходим също и регулатор за диференциално налягане. Поради своята структура, инсталираните котли не позволяват температурната разлика да бъде по-голяма от 25 К. В случай, когато мощността е ограничена,температурата на отоплителните кръгове също е ниска (съгласно пропорцият) Котлите трябва да поддържат необходимата температурна разлика, което увеличава връщатата температурна стойност, поради което те не работят в кондензен режим.

otoplenie-za-ofis-sgradi-s-kondenzni-gazovi-kotli-hoval

Пример за ефективно решение за отопление на офис сгради с газов кондензен котел

10% по-малко ефективност без кондензация (ако не се достигне кондензен режим)

Кондензация се получава, ако се постигне охлаждане на димните газове до температура под точката на оросяване, като при този процес се отделя топлина. Тази топлина представлява 11% от енергията на изгорелите газове, а увеличаването на ефективността зависи от достигнатото ниво на охлаждане на димните газове. Истинската разлика между кондензни котли, които работят в кондензен режим и тези, които не го достигат е около 10% (за информация: разликата между кондензен котел и ниско температурен котел с температура на димните газове около 200°C е над 25%).

В дадения случай, тези заместващи котли дори и в най-добрия си работен режим не могат да влезнат в кондензен режим.

diagrama-na-kotelna-instalaciq-s-vyzvryshtaemost na temperaturata-hoval

Фигура 2  Схема на котелна инсталация със заместващите котли с общо температурно връщане на топлоносител.

Защо се предпочитат по-евтини оферти, водещи до по-високи разходи за инвеститорите след това?

Въпреки, че заместването на даден тип кондензен котел с друг изглежда лесно, то със сигурност не е така и често само тази подмяна не е достатъчна. В нашия случай, подмяната на кондензните котли намалява цената на съоръженията, но значително увеличава оперативните разходи. 

Нека приемем, че котелната газова инсталация с мощност от 750 kW ще има разход средно около 63 000 евро на година. Икономиите, които ще бъдат генерирани от котел с ефективност от 109%, работещ в кондензационен режим съответства на 10% от разходите за газ, т.е. 56 700 евро на година. Консумация на електрическа енергия от циркулационните помпи на котела, ако приемем мащаба и времето на работа, както и текущите цени на електроенергията, съответства на консумация от 5 000 kWh на година и следователно около 1700 евро на година. Като обобщение работата на  системата в описания случай струва с 8 000 евро повече за година.  

Спестяванията в изпълнението на проекта, чиято цел беше да се заменят котлите, не предвиждаха разходи за циркулационните помпи и тяхното управление, регулаторът на диференциалното налягане, както и в този конкретен случай, допълнителна коминна система за димни газове (сдвоеният котел UltraGas®  има нужда само от един комин за димните газове). Освен това, материалите и структурата са изключително важни и за разлика от заложените заместители котли, котлите UltraGas, които бяха заложени в проекта имат изключително дълъг живот на експлоатация - до 30 години.
 
Разликата, в числено изражение:
• Приблизителни разходи на котелна инсталация с мощност до 750kW: 63 000 евро/годишно 
• 10% спестяване на разходи за газ ~ 6300 евро/годишно
• По-голяма  консумация на електрическа енергия 5000 kWh/годишно или 1700 евро/годишно 

Общо увеличение на експлоатационните разходи = 8 000 евро/годишно

Допълнителни разходи 
• Циркулационна помпа и управление, регулатор на деференциалното налягане, допълнителна коминна система.
 
Общите спестявания на инвестицията в сравнение със заложеното в оригиналния проект са: 3700 евро

Експлоатационен живот на котела 
• Текущо решение  - само алуминиев материал – Очакван живот на инсталацията: 10-15 години  
• Технология на Hoval – комбинация между алуминий и неръждаема стомана – Очакван живот на инсталацията: над 30 години  
 
Инвестицията в съвремени технологии и интелигентни контролни системи  изисква по-задълбочена познания и проучвания. За съжаление, сертификатите, които се издават за самите не гарантират оптимално използване на техническите решения. Процесът на планиране и изпълнение се влияе от няколко фактора, които независимо един от друг оформят окончателният вид на сградата, включително и нейната ефективност. Спестяването от инвестиции не е задължително да се приема в буквален смисъл, защото има много по-дълбок смисъл и дългосрочен ефект върху разходите за поддръжа, живот и функциониране на системата като цяло.
За съжаление в този случай от практиката - реконструкцията на историческата сграда в центъра на Прага, показва реалността, където последиците от намалената инвестиция води до увеличените експлоатационни разходи, които са за сметка на наемателя или новият собственик.   

  
Кондензни газови котли UltraGas®  - Запознайте се с нашите високоефективни котли, нискоемисионни и с голям диапазон от мощности.

Всичко за газовите котли >>

автор
Petr Bohuslav
 
Затвори

Повече информация


Cookies

Бисквитката е една малка част от текста изпратен на Вашия браузър от уеб сайта, който посещавате. Той помага на сайта да помни информация за посещението Ви, като предпочитан от Вас език и други настройки. Това може да направи следващото Ви посещение по-лесно и сайтът да е по-полезен за Вас.


Terms of use

Privacy policy

Бисквитките ни помагат да доставим нашите услуги. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитките.